0531-87160248
   

Contact information

Contact information

Jinan Tianli Animal Husbandry Co., Ltd.
Address: 136-8 Jiwei Road, Jinan City
Tel: 0531-87160248
Fax: 0531-87160248
Zip code: 250022